Čo je jamboree?

Názov „jamboree“ vymyslel sir Robert Baden-Powell, zakladateľ svetového skautského hnutia. Údajne je zložené zo svahilského priateľského pozdravu „jambo“ a slova „corroboree“, pochádzajúceho z domorodých austrálskych jazykov, ktoré znamená „slávnostné stretnutie”.

V skautskom svete poznáme „veľké“ svetové skautské jamboree (World Scout Jamboree), menšie regionálne jamboree a národné jamboree. Prvé svetové jamboree sa konalo vo Veľkej Británii v roku 1920. Odvtedy sa (až na výnimky) usporadúva každé 4 roky.

Hlavným cieľom jamboree je stretnutie sa mladých ľudí rôznych náboženstiev, kultúr, národností a jazykov. Na tejto medzinárodnej skautskej akcii majú skauti jedinečnú príležitosť nadviazať nové kamarátstva a splniť tak myšlienku zakladateľa Baden – Powella, ktorý chcel, aby sa všetci skauti a ľudia priatelili bez rozdielu národnosti, pohlavia, vierovyznania či farby pleti.

Okrem zoznamovania sa a hrania rôznych zaujímavých hier sa skauti na jamboree taktiež vzdelávajú o celospoločenských problémoch, akými sú napríklad diskriminácia, znečisťovanie životného prostredia, chudoba a rasizmus. Nechýbajú ani rôzne vedecké pokusy, výskumy či iné zaujímavosti. Nezanedbateľnou úlohou každého skauta na jamboree je aj reprezentácia svojej krajiny a národnej skautskej organizácie.


Facebook

Sleduj novinky na facebooku!

 

Odporúčame

1. Oficiálna stránka jamboree
2. skauting.sk

 

Copyright © 2015 | 23rd WSJ Japan 2015
Slovak Contingent, All Rights Reserved